Bygningsvern – fortid i nåtiden

Det er en viktig del av kulturarven vår å ta vare på bygninger som ble reist i tidligere tider. Vi ønsker å bidra til å bevare tradisjonshåndverk, enten det er bygg i tre eller i mur. Sju av våre ansatte jobber fulltid med bygningsvern, og vi tar på oss oppdrag i ulike størrelsesordener, innen tradisjonsmuring, lafting og andre tradisjonshåndverk. Vi kan i visse tilfeller bistå med å skaffe gamle bygningsdeler for gjenbruk.

Vi har blant annet rammeavtale med Maihaugen på Lillehammer. Her sørger vi for at over 200 bygninger fra ulike tider i historien holder seg i god stand. Vi har også kompetanse innen lafting.

  • Våningshus
  • Løer
  • Hytter og seterbygninger
  • Dør- og vindusrestaurering
  • Tradisjonsmuring
  • Låver
  • Stabbur
  • Fredede og vernede bygninger
  • Oppjekking

 

Vi kan ta forundersøkelser og lage kostnadsoverslag. Vi kan ta på oss oppdrag med å lafte mindre bygg, som stabbur, badstuer o.l. Vi har også en tradisjonsmurer om du vil ruste opp en gammel bakerovn eller steinmur.

Kontakt oss for mer informasjon eller en befaring: Kjell Borglund, 959 38 559// kb@byggservice-innlandet.no

 

Kontakt oss

Telefon: 94 88 33 99
E-post: post@byggservice-innlandet.no

Byggservice Innlandet

Sørvangbakken 27
2770 Jaren
Facebook

 

Kontakt oss

Telefon: 94 88 33 99
E-post: post@byggservice-innlandet.no

Byggservice Innlandet

Sørvangbakken 27
2770 Jaren
Facebook